KOMSA Poland | Ochrona danych osobowych
21164
page-template-default,page,page-id-21164,wp-custom-logo,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.9,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-21197

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych w KOMSA Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego     i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOMSA Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław.
 2. Administrator danych wyznaczył osobę do reprezentacji w zakresie ochrony danych osobowych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w KOMSA Polska Sp. z o.o.

Osoba wyznaczona przez administratora do reprezentacji w zakresie ochrony danych osobowych KOMSA Polska Sp. z o.o.:

Krzysztof Raczyński – Inspektor Ochrony Danych

Kazimierza Michalczyka 5

53-633 Wrocław

e-mail: iod@komsa.pl

 1. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów.
 2. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do KOMSA Polska Sp. z o.o. wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.
 4. Nagrania przechowywane są przez okres 14 dni.
 5. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom                i organom do tego upoważnionym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.