KOMSA Poland | Ogólne warunki reklamacji
16440
page-template-default,page,page-id-16440,wp-custom-logo,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.9,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-21197,elementor-page elementor-page-16440

Ogólne warunki reklamacji

Obsługa posprzedażna w KOMSA Polska jest bardzo ważnym elementem solidnej i kompleksowej obsługi klienta. Dbając o zadowolenie naszych partnerów wspieramy ich doradztwem i pomocą serwisową na każdym etapie współpracy. Staramy się budować długoterminowe relacje z klientem, który każdorazowo będzie zadowolony z dokonanego zakupu.

Serwis KOMSA Polska

Specjaliści w dziedzinie opieki posprzedażnej w KOMSA Polska organizują działania związane z:

 reklamacjami i zwrotami towarów

 doradztwem z zakresu przepisów dotyczących rękojmi i gwarancji

 usługami call-center

 monitoringiem procesu naprawy na każdym etapie

 przyjęciem towaru przesłanego do naprawy lub serwisu

 usługami logistyki serwisowej

 wysyłką naprawionych urządzeń

 

Ogólne warunki reklamacji

Dział obsługi posprzedażnej KOMSA Polska Sp. z o.o. jest jedynie pośrednikiem w naprawach gwarancyjnych między swoimi klientami, a producentami.

 1. Klienci firmy KOMSA Polska Sp. z o.o. mogą korzystać z usługi pośredniej tylko dla produktów zakupionych w firmie KOMSA Polska Sp. z o.o.

 2. Transportu urządzeń będących na gwarancji, których dystrybutorem jest firma KOMSA Polska Sp z o.o. dokonujemy za pośrednictwem kuriera Schenker lub DHL. Koszty transportu w tym wypadku pokrywa firma KOMSA Polska Sp. z o.o.. Pozostałe pokrywa nadawca.

 3. Zwroty uszkodzonego towaru odbywają się zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dział obsługi posprzedażnej (DOP) firmy KOMSA Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne przesłanie dostarczonego przez klienta sprzętu do serwisu producenta. W dalszej części klient zwany jest „Kupującym”, sprzęt zwany dalej „Produktem”.

 2. Kupujący ma prawo do skorzystania z postępowań takich jak: RĘKOJMIA Jeżeli w urządzeniu pojawia się błąd lub nieprawidłowe ściśle określone przez producenta działanie w ściśle określonym czasie, licząc od daty zakupu podlega ono ustawowym warunkom rękojmi. Odpowiedzialność obejmuje firmę KOMSA Polska Sp. z o.o. względem Kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego urządzenia. GWARANCJA Producent dobrowolnie udziela gwarancji i sam ustala jej warunki oraz czas trwania. Warunki gwarancji, często wraz z kartą gwarancyjną, dołączane są do każdego produktu. DOA Jeżeli w momencie uruchamiania bądź pierwszej instalacji pojawia się błąd lub nieprawidłowe ściśle określone przez producenta działanie w ściśle określonym czasie, licząc od daty zakupu podlega ono ustalonym przez producenta warunkom DOA. Prosimy pamiętać, że zasady dot. DOA są wprowadzane dobrowolnie przez producenta.

 3. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z rękojmi jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę łącznie:

  a. ważnego dowodu zakupu

  b. wadliwego produktu

  c. opis usterki

 4. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę gwarancyjną łącznie:

  a. poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej (nr seryjny, model Produktu, data zakupu) w przypadku urządzeń z kartą gwarancyjną

  b. ważnego dowodu zakupu

  c. wadliwego produktu

  d. opis usterki

 5. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z DOA jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę łącznie;

  a. ważnego dowodu zakupu

  b. wadliwego produktu w tym stan Produktu musi być zbliżony do pierwotnego bez widocznych śladów użytkowania w oryginalnym opakowaniu z kompletem sprzedażnym i z kompletem dokumentów.

  c. opis usterki

 6. Kupujący dostarczając Produkt do DOP, a w szczególności przesyłając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia Produktu wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego.

 7. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy lub rozliczenie w postaci korekty faktury do jakiej Produkt był zakupiony, jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe co potwierdzi dokumentem ekspertyza wystawiona z autoryzowanego serwisu producenta.

 8. O wymianie lub korekcie dla Kupującego, w przypadku nieokreślenia w ekspertyzie sposobu rozliczenia, decyduje firma KOMSA Polska Sp. z o.o.

 9. DOP dokonuje korekty lub wymiany Produktu niezwłocznie po otrzymaniu ekspertyzy wraz z kompletem sprzedażnym. Z chwilą gdy autoryzowany serwis nie odesłał sprzętu podstawą rozliczenia jest ekspertyza.

 10. DOP nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne i elektrycznymi nie powstałymi z winy Producenta zgłaszane przez Kupującego oraz za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w Produkcie jak i za inne szkody spowodowane wadami Produktu.

 11. Wszystkie wadliwe Produkty, których wymianę dokonano w ramach gwarancji stają się własnością firmy KOMSA Polska Sp. z o.o., a w dalszym procesie producenta.